Home

Norsk for fremmedspråklige oppgaver

NORSK FOR FREMMEDSPRÅKLIGE IP2. Meny. Gå til innhold. beskjeder; timeplan og årsplan; læreplan; regler og avtaler; FRAVÆR; lover ; NORSKPRØVEN; ALFA; A1; A2; B1; B2; lenker; Ukas ord; mat; B1 april 20, 2017 av introip2. Primstav. TEKST. Les teksten og skriv 5 nøkkelord til teksten. Publisert i A2, B1, TEMA, Uncategorized | Legg igjen en kommentar. april 20, 2017 av introip2. Den først Innlegg om B2 skrevet av introip2. Hva har Evenstaden på seg? Hva skal herr og fru Evenstad gjøre? Hva vet du om sønnen deres

B1 - Norsk for Fremmedspråklige

 1. og/å oppgaver: o/å oppgaver : u/o Regel oppgaver
 2. Universitetet i Oslo - Norsk grammatikk for fremmedspråklige studenter. Intro - oppgaver til samfunnsfag (også med en rekke morsmål) Hurra for 17. Dette nettstedet er et supplement til læreverket Norsk grammatikk. Her finner du en del oppgaver som du kan øve deg på. Hvis du ikke finner det du leter etter, prøv et annet nivå. Her kan du ta eksempeloppgaver i norskprøve for voksne.
 3. Innlegg om leseforståelse skrevet av introip2. Kilde bilde. 10 tips for en vellykket hyttetur; Pakkeliste hyttetur; Hyttetur på norsk
 4. Her finner du oppgaver og uttaleøvinger til boka Norsk på 1-2-3. Boka gir en innføring i norsk for studenter og voksne innvandrere med et annet morsmål enn norsk. Den inneholder ordliste norsk-engelsk, og grammatikkforklaringene er på begge språk. Læreverket egner seg derfor også for de som kan litt engelsk, og som vil arbeide på egen hånd. Progresjonen er rask. På.
 5. Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî
 6. Duolingo kan brukes til å lære norsk med engelsk som støttespråk. Programmet er lett å bruke på mobilen, for eksempel på bussen eller hvis du sitter og venter på noe. Alle leksjonene inneholder oppgaver innenfor lytte, snakke og å oversette tekst skriftlig. Deltakerne kan også kommunisere med hverandre og konkurrere om poeng
 7. Her kan du ta eksempeloppgaver i norskprøve for voksne innvandrere utarbeidet av Kompetanse Norge. Oppgavene i prøvene vil ha annet innhold. Eksempeloppgaver norskprøven. Her finner du eksempler på oppgavene i Norskprøven. Du kan bruke disse prøvene til å øve på de forskjellige oppgavetypene. Du får ikke vite hvilket nivå du er på. Men du får vite hvor mange oppgaver du svarer.

Grammatikk - nivå 1 Grammatikk for nybegynnere. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Grammatikk - nivå 2 Litt vanskeligere grammatikkoppgaver. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Grammatikk - nivå 3 Vanskelige grammatikkoppgaver Norsk grammatikk oppgaver for fremmedspråklige. March 27, 2015 March 27, 2015 Kjell. Dette nettstedet er et supplement til læreverket Norsk grammatikk. Her finner du en del oppgaver som du kan øve deg på. BufretLignendeGrammatikk - nivå Litt vanskeligere grammatikkoppgaver. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, . Nettstedet er.

Det er altså færre oppgaver i eksempelprøvene i avlesning, fordi ikke alle oppgavetypene (formatene) fra lytteprøvene brukes i avlesningsprøvene. Kompetanse Norge anbefaler å bruke Chrome versjon 16 eller nyere eller Firefox 9 eller nyere for å ta de digitale norskprøvene Grammar exercises Norwegian. Interaktive grammatikkoppgaver for internasjonale studenter Bokmål Interaktive grammatikkoppgåver for internasjonale studentar Nynors Her finner du en del oppgaver som du kan øve deg på. Oppgavene gir et innblikk i temaer som blir behandlet mye grundigere i teoriboka og arbeidsboka. Teoriboka og arbeidsboka er nært knyttet sammen: Teoriboka gir en systematisk oversikt over norsk grammatikk, med vekt på å beskrive de grammatiske strukturene og bruken av de ulike formene i et andrespråksperspektiv. Arbeidsboka følger.

Wessel Anne Margrethe, Sæther Tor Einar

Norske byer. Norske byer - 10 stk; Norske byer - 25 stk; Norske byer - Alle; Norske byer - Lett - 10 stk; Norske byer - Lett - 20 stk; Norske byer - Lett - 50 stk; Norges fylker; Norges gamle fylker; Stater i USA; Stater i USA - Hovedsteder; Amerika; Amerikas hovedsteder; Asia og Oseania; Asias og Oseanias hovedsteder. Ny i Norge har oppgaver som hører til læreboka med samme navn. Men oppgavene kan også løses separat. Kommunikasjonsperm for pasienter inneholder begreper knyttet til sykehusinnleggelser på mange språk. Permen er laget av Sykehuset Østfold. Læremiddelbasen inneholder 190 læremidler i norsk og samfunnskunnskap, og det er læremidler både på bokmål og nynorsk. Læremidlene er søkbare. - Sandefjordskolen - norsk som andrespråk - Nye Salaby.no. Nytt i 2014! - Eksempeloppgaver NP2 og NP3 - Eksempeltest i samfunnskunnskap. B1 Oppgaver fra Mer norsk B1 Mer Norsk B1 - nettoppgaver. B2 Oppgaver fra Klar det B Norske dialekter. Norske folkeeventyr med oppgaver. Last ned eventyr med oppgaver. Ordklasser. Diverse oppgaver med substantiv, verb og adjektiv. Moro med verb, adjektiv og skapninger. Prøve om ordklasser. Plukkfisk. Plukkfisk på engelsk. Rollespill til anti-mobbearbeid (Olweus) Setningsanalyse. Sketsjer. Skolestart - Varm i trøya-oppgaver. Utviklingssamtaler. X - Orientering. Y - KRLE.

B2 - Norsk for Fremmedspråklige

Oppgaver til læreverket Norsk nå! Norsk på 123: Oppgaver til læreverket Norsk på 123 Lexin (morsmal.no) Vokabular, uttale og ordlister på mange språk : Håndbok i grammatikk: Oppgaver til Håndbok i grammatikk Grammatikk: Oppgaver fra Vox: For deg som kan mange ord og lite grammatikk : Grammatikk : Oppgaver på ulike nivå fra Universitetet i Oslo : Norskkurs A1-A2, NTNU (LearnNo 2.trinn norskdrill. Ark for diktat. Tallinjer og alfabetet. Sporing bokstavene l o e s i a m r u f d

Grammatikkoppgaver - NORSK FOR FREMMEDSPRÅKLIGE

Norsk for fremmedspråklige oppgaver - Lampe gigante

Regler for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Fra 1. september 2005 blei reglene for opplæring i norsk og samfunnskunnskap tatt inn i introduksjonsloven. Denne delen av lovverket regulerer og beskriver rett og plikt, eller bare plikt, til opplæring i norsk med samfunnskunnskap for enkelte grupper voksne innvandrere. Hvilken gruppe du. Norskkurs på nett. Norskkurs for fremmedspråklige består av nettkursene NooA har utviklet i samarbeid med Norsk Nettkurs. Vi har også et norskkurs for begynnere som er utviklet i samarbeid med språkskoler i Estland, Latvia og Litauen Norsk for fremmedspråkelige er et praktisk og yrkesrettet kurs. Kurset tar utgangspunkt i deler av læreplan i norsk for voksne innvandrere, samt læringsmålene til Kompetanse Norge i grunnleggende ferdigheter for lesing/skriving/muntlige ferdigheter. For å gjøre det så praksisnært som mulig knyttes eksempler opp til kursdeltakernes arbeidsoppgaver, som utdrag fra bedriftens.

Norsk for fremmedspråklige. Varighet: 100 timer, en kveld i uken over ca 25 uker. Oppstart: Nye kurs starter høsten 2019. Pris: kr 9500,- inklusive lærebøker. Ta med: PC (hvis du har), og noe å skrive på og med. Hvem passer kurset for? Kurset passer for deg som vil lære norsk, eller som allerede har noe norsk-kunnskaper. Kurset er også tilpasset for de som er på jobbsøk. Vi anbefaler. Norskressurser for fremmedspråklige. Tekst, film og oppgaver på stavangerdialekt, men brukbar for flere.. Lær Stavangersk. Norsk for fremmedspråklige - nivå A1 - virtuelt klasserom. Kurs-id: 275321 Sted: AOF Teams 1 Timetall: 48 Kursstart Info: 11.01.2021 - 29.03.2021 Klokkeslett: 17:00 - 21:00 Påmeldingsfrist: 11.01.2021. Pris: kr 5650,- + bøker Antall dager: 12 Kontaktperson: Wendy Ann Wyant E-post: wendy.wyant@aof.no Telefon: 24076070 Mobil: 93492363 Status: Åpent for påmelding. Be om mer informasjon. Gå. Norsk for fremmedspråklige elever digitale ressurser. Målgruppen for Skolekassa er elever med kort botid i Norge og elever med norsk Noen av de norske ressursene er nyttig at elever kan ta i bruk digitale. Hele året Webinarer om digital Vi har laget en oversikt over en rekke ressurser for norskopplæring på nett. De kan brukes av alle som vil lære norsk eller av.. samfunnsfag, norsk og.

leseforståelse - NORSK FOR FREMMEDSPRÅKLIGE

UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner . Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR7-01) Gjelder fra: 1.8.2007 Gjelder til: 31.7.2020 Grunnleggende norsk (NOR07-02) Gjelder fra: 1.8.202 Metis Privatistskole - Kort frist - Kursveileder i norsk for fremmedspråklige innvandrere. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Nybegynner-A1 På vei Oppgaver til læreboka På vei, ca. kap. 1-6. Her bor vi 1 Oppgaver til læreboka Her bor vi 1. Ny i Norge Oppgaver til læreboka Ny i Norge, A1. A1-A2 På vei Oppgaver til læreboka På vei, fra kap. 7. Her bor vi 2 Oppgaver til læreboka Her bor vi 2. N Oppgaver til fri bruk. Oppgaver om verb: Norske verb Verb oppgave Lær verb nr 1 : Diverse oppgaver: Lag gode setninger Fordi-oppgave 1/ Pdf Fordi oppgave 2 / Pdf Og eller men / Pdf Hot potatoes oppgaver: Klarer du verbene? Klarer du adjektivene? Synes eller tro? This site was last. Norsk grammatikk for fremmedspråklige : arbeidsbok . Mac Donald, Kirsti. Veiledende pris. kr 245,00. Utsolgt. ISBN/Varenr. 9788202173524. Inngår i ditt medievalg. Legg til huskeliste. E-post. Forlagets omtale . Betegnelse: Boken er beregnet for voksne og ungdom som kan en del norsk fra før. Den kan gjerne brukes som selvstendig øvelsesbok. Øvelsene er imidlertid ganske nært knytter til.

Tittel på norsk: Kommunikasjon med fremmedspråklige på legevakt Tittel på engelsk: Communication with foreign language speaking patients in primary emergency out- of- hours service Kandidatnummer:324 Årstall: 2013 Fullmakt til elektronisk publisering av oppgaven Forfatter(ne) har opphavsrett til oppgaven. Det betyr blant annet enerett til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten. Norsk grammatikk for fremmedspråklige / Arbeidsbok. Author: Kirsti MacDonald: Publisher: Oslo : Cappelen, cop. 1999. Edition/Format: Print book: Norwegian : 2. utgView all editions and formats: Publication: Norsk grammatikk for fremmedspråklige: Rating: (not yet rated) 0 with reviews - Be the first. Subjects: Noors. More like this: Similar Items Find a copy in the library. Finding libraries. Norsk for fremmedspråklige Søk på linjen. Ledig plass. Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve; Telefon: 32 08 26 00; E-post: aal.folkehogskole@al.fhs.no; Kurslengde: Helårskurs; Studietur: Island - Vikinger; Verdigrunnlag: Frilynt × De frilynte folkehøgskolene har verdigrunnlag som ikke tar utgangspunkt i ett bestemt livssyn. De vil gjerne ha elever med ulike interesser og livssyn. Grammatikk i setninger. Punktum 1 Punktum 2 Kommaregler Kommaregler 2 ordstilling 1 Ordstilling 2 Ordstilling 3 da/når hver/vær og/å for/får mye/mange verbets tider preposisjoner sammensatte ord orddeling de/dem subjekt forkortinger rettskriving avsnit

Norsk på 123 - oppgaver (2017): Kapitle

Norsk - skolekassa.n

 1. Norsk på 123. Oppgaver til læreverket. Til læreren - skolekassa . hadde tittel «Det store mangfoldet- utfordringer i norskopplæring for voksne innvandrere»(2011). Hennes funn var at den viktigste faktoren i språklæring e ; De skal få inntil 175 timer norskopplæring. Opplæringen skal følge Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Viktige oppgaver for. imum 300.
 2. Norsk for fremmedspråklige - nivå B1. Kurs-id: 284199 Sted: Kjellervolla Skole Timetall: 48 Kursstart Info: 10.09.2020-03.12.2020 Klokkeslett: 17:00 - 21:00 Påmeldingsfrist: 10.09.2020. Pris: kr 5650,- + bøker Antall dager: 12 Kontaktperson: Wendy Ann Wyant E-post: wendy.wyant@aof.no Telefon: 24076070 Mobil: 93492363 Status: Åpent for påmelding. Be om mer informasjon. Gå til påmelding.
 3. Oppgaver for flerspråklige voksne. Analfabeter eller de som aldri har lært seg å lese det latinske alfabetet, kan starte med de letteste øvelsene for å lære hver enkelt bokstav. Hør-oppgaver egner seg godt for trening i de norske lydene og for å lære teknikken å lese. I disse oppgavene kan eleven både se og høre ordet samtidig. Uten at de trenger å forstå ordenes betydning kan de.
 4. I På vei Digital finner du interaktive oppgaver, innlest lyd og mye annet inspirerende innhold til læreverket På vei.. På vei er et begynnerverk i norsk for voksne, nivå A1 og A2. Se demofilm under. >
 5. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige Beskrivelse Er du utlending mellom 16 og 67 år og har fått oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, eller beskyttelse i en massefluktsituasjon har du rett og plikt til gratis opplæring i norsk (550 timer) og samfunnskunnskap (50 timer)
 6. Verb: Oppgaver og øvelser. Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer? Send oss gjerne en tilbakemelding..
 7. Prøver i norsk rettskriving og grammatikk (til utskrift) Test deg selv 1 - grammatikk Test deg selv 2 - rettskriving Test deg selv 3 -diktat Test deg selv 4 - grammatikk Test deg selv 5 - rettskriving Test deg selv 6 - diktat Test deg selv 7 - grammatikk Test deg selv 8 - rettskriving Test deg selv 9 - diktat. Test deg selv 10 - grammatikk Test deg selv 11 - rettskriving Test deg selv.

Betegnelse: Denne boka tar opp emner innenfor norsk grammatikk som oftes byr på problemer for dem som ikke har norsk som morsmål. Den er skrevet for Praktisk Norsk 1 - versjon2. 1 Hvem, hva, hvor? 2 En vanlig dag. 3 Spør og fortell. 4 Hva skal du gjøre? 5 Hjemme. 6 Vær og klær. 7 Familien. 8 Transportmidler. 9 Kropp og helse. 10 Arbeid. Fasit, arbeidsbok. Oppgaver, kapittel 10. Test deg selv. Oppgaver, kapittel 10; Hva er Praktisk norsk 1? Kontakt oss; Nødvendig programvare ; Rettigheter. Litauisk Norsk Dokumentsenter - Lærer i norsk språk for fremmedspråklige. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Lær, øv, lek og spill norsk. GREI. Lær norsk fortere med disse nettspillene! Øv på ordklasser og setningsanalyser. Det kan lønne seg å se på brukerveiledningen først, eller i hvert fall å bli bedre kjent med terminologien som brukes. Cappelen Damm gratis fagnettsteder. Interaktive øvelser til forlagets lærebøker i norsk - nyttig også for dem som ikke har bøkene. VOX interaktiv.

Praktisk Norsk 1 - versjon2. 1 Hvem, hva, hvor? 2 En vanlig dag. 3 Spør og fortell. 4 Hva skal du gjøre? 5 Hjemme. 6 Vær og klær. 7 Familien. 8 Transportmidler. 9 Kropp og helse. 10 Arbeid. Fasit, arbeidsbok. Oppgaver, kapittel 3. Test deg selv. Oppgaver, kapittel 3; Hva er Praktisk norsk 1? Kontakt oss; Nødvendig programvare ; Rettigheter. Dagens norske velferdssystem ble til på 1950- og 1960-tallet. Da ble trygdesystemet vårt og de offentlige tjenestene innen helse-, sosial- og utdanningssektorene utbygd. I 1957 fikk vi alderstrygden, og i 1967 fikk vi folketrygden, selve hjørnesteinen i den norske velferdsstaten. LK06. Vis kompetansemål. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du. Boka inneholder en rekke oppgaver innen hvert emne, og oppgavene her på nettstedet er ment som et tillegg til boka. Praktisk norsk 2 kan brukes som en innføring i norsk grammatikk, eller du kan bruke det når du vil øve deg mer i norsk. Du kan få mer informasjon om Praktisk norsk 2 ved å trykke på lenken under. Både boka og nettstedet til Praktisk norsk 2 er utarbeidet av Kirsti Mac. Litt om Norge. 13. Slik bor vi. 14. Noen å være glad i. 15. Hva slags jobb har du lyst på? 16. Barnehage og skole. Velkommen til På vei! Dette nettstedet inneholder oppgaver og innhold som supplerer På vei Tekstbok og På vei Arbeidsbok. Dette er et gratis nettsted. Velg kapittel til venstre. Lykke til! Lenker . Informasjon om læreverket På vei. http:/ / www. cappelendammundervisning. Alle lytteoppgaver (All listening tasks) Norsk på 1-2-3 Lyd (Audio) 9.4 Possessive

Kjøp 'Norsk for deg: Grammatikkoppgaver, Nivå B2, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere' av Cecilie Lønn fra Fagbokforlaget LearnNoW2 - helsenorsk bygger på introduksjonskurset LearnNoW, men det kan også brukes etter andre nybegynnerkurs i norsk for utlendinger. LearnNoW2 - helsenorsk er finansiert av Kompetanse Norge og utviklet ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Kurset er skrevet av Kristin Bjørnsson, Olaf Husby og Hege Langfjæran (NTNU) i samarbeid med Kristin Bandlien Bratseth og Wenche. For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsboka i Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk, som gir teoristoff og mange flere oppgaver om hvert emne. Oppgaver. 1 Hvilken artikkel? 2 Med eller uten artikkel? 3 Bøyning av substantiv. 4 Bestemt eller ubestemt form? 5 Velg riktig form. 6 Sammensatte substantiv. 7 Lag sammensatte ord . Om verket. Nødvendig programvare. Rettigheter. Kontakt.

Nettressurser for å lære norsk - Kompetanse Norg

 1. Norsk for fremmedspråklige - nivå A2. Kurs-id: 267704 Sted: Kjellervolla Skole Timetall: 48 Kursstart Info: 10.09.2020-03.12.2020 Klokkeslett: 17:00 - 21:00 Påmeldingsfrist: 10.09.2019. Pris: kr 5650,- + bøker Antall dager: 12 Kontaktperson: Wendy Ann Wyant E-post: wendy.wyant@aof.no Telefon: 24076070 Mobil: 93492363 Status: Åpent for påmelding. Be om mer informasjon. Gå til påmelding.
 2. atorer (Vgs) : norge; Muntlig eksamen norsk oppgaver wood; Her viser vi noen eksempler på hvordan oppgaver på norsk muntlig eksamen kan se ut. Disse eksamensoppgavene passer til eksamensformen hvor eleven trekker et emne og en eksamensoppgave 48 timer før selve eksamen. Eleven har deretter 48 timer til å lage.
 3. Read Book Norsk Grammatikk Oppgaver Norsk Grammatikk Oppgaver When people should go to the book stores, search initiation by shop, shelf by shelf, it is in fact problematic. This is why we provide the ebook compilations in this website. It will no question ease you to see guide norsk grammatikk oppgaver as you such as. By searching the title, publisher, or authors of guide you truly want, you.

Oppgaver Norsk Grammatikk Oppgaver When people should go to the books stores, search start by shop, shelf by shelf, it is really problematic. This is why we provide the ebook compilations in this website. It will enormously ease you to see guide norsk grammatikk Page 1/25. Read Free Norsk Grammatikk Oppgaver oppgaver as you such as. By searching the title, publisher, or authors of guide you. For fremmedspråklige kan det være utfordrende å forstå lekser og oppgaver på norsk. Frivillige, bla pensjonerte lærere er med som leksehjelpere for fremmedspråklige Norsk for fremmedspråklige - nivå A1. Kurs-id: 312855 Sted: Jessheim vgs Timetall: 48 Kursstart Info: 07.09.2020-30.11.2020 Klokkeslett: 17:00 - 21:00 Påmeldingsfrist: 07.09.2020. Pris: kr 5650,- + bøker Antall dager: 12 Kontaktperson: Wendy Ann Wyant E-post: wendy.wyant@aof.no Telefon: 24076070 Mobil: 93492363 Status: Åpent for påmelding. Be om mer informasjon. Gå til påmelding.

Vi tilbyr produkter og tjenester til norske bibliotek, som bøker, lydbøker, metadata/katalogdata, film, dataspill og bibliotekmateriell. Norsk grammatikk for fremmedspråklige : arbeidsbok | Biblioteksentrale Norsk for fremmedspråklige - nivå A1. Akershus/Jessheim. 03.09.2019 ; Undervisning - bva.n • Prøven for fremmedspråklige på mellomnivå gjennomførte jeg etter å ha bodd i Norge i 8 måneder. • Norskprøve 2 og Norskprøve 3 erstattet Språkprøven i norsk for voksne innvandrere høsten 2005 ; Kurset er rettet mot fremmedspråklige over 19 år som er registrert som arbeidssøkere, og. Norsk grammatikk for fremmedspråklige studenter. Skolen må bli flinkere til å lære elevene å bruke ordbok i norsk, mener. Gjennom dette ville elevene måtte tenke gjennom mange aspekter ved film som. Filmene skulle også bli en ressurs for fremmedspråklige, slik at de kunne kikke. Dette prosjektet vil kreve digitale ferdigheter knyttet til flere . ADHD eller andre kognitive problemer. Norskkurs for fremmedspråklige - Norsk for kontorbruk, nivå B2. Kursarrangør: Language Power International - Siden 1979. Sted: Oslo, Sentrum. Kursadresse: Dronningens gate 23, 0154 Oslo. Type: Åpent kurs / gruppeundervisning: Undervisningstid: Tirsdag og torsdag, kl 10:00 - 12:45 eller Tirsdag og torsdag, kl 19:00 - 21:00 Varighet: 8 uker . Pris: 5.950 Lagre favoritt Kontakt oss. Vi. Her kan du øve på preposisjonene «på» og «i» - et vanlig problemområde for folk som lærer norsk. Siden Den 9. august, 2020 16. august, 2020 av TEN på Grammatikk , Oppgaver , Vokabular 2 kommentare

Eksempeloppgaver i norsk for voksne innvandrer

Norsk start. 600 oppgaver og en innholdsrik ordbank med innlest lyd. For lærere. Lærerveiledninger, aktiviteter og tilleggsressurser for deg som underviser. Lærerlisensen inkluderer også Tavlebok-versjon av bøkene i serien. Bestill på CDU.no. Norsk start 1-10 er læreverket for minoritetsspråklige. Norsk start er viktig for den minoritetsspråklige eleven! Elevnettstedene som hører til. Preposisjoner - oppgaver og øvelser. Her finner du linker til øvelser med preposisjoner i norsk. Mange oppgaver med preposisjoner,.under, over, bak, foran, ved, ved. Råd til fremmedspråklige med kort botid i Norge Jeg har tidvis nye nordmenn i norsk, og har endelig somla meg til å skrive ned noen generelle råd til dem som strever med å lære seg norsk. Disse rådene er forhåpentligvis greie å ha på lager neste gang en skal kommentere og veilede en elev med forholdsvis begrensede norskkunnskaper. Utfordringen min er at de er som vi sier her på. Vi tilbyr intensivkurs i norsk for fremmedspråklige nivå A2. Etter endt kurs kan deltakerne melde seg på til Norskprøve A2. Læringsmål: • Kan forstå ytringer og vanlige uttrykk på et enkelt og tydelig språk knyttet til sentrale områder i dagliglivet, forutsatt at innholdet formidles langsomt, og at uttalen er tydelig • Kan identifisere temaet i samtaler, hvis det snakkes langsomt.

Hole ungdomsskole - Lærer (norsk for fremmedspråklige). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. KarriereStart.no. Startsiden for jobb og karriere. Ledige Stillinger 20.795 5.492 nye Arbeidsgivere Møt attraktive bedrifter Medlemmer 213.816 665 nye Magasinet Artikler og tips Portaler 1.551 Temaer. Tilpass innhold.

Grammatikk Norsksentere

 1. - et læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på nivå B1 Klikk deg inn på nettstedet du vil jobbe med
 2. Norsk for fremmedspråklige - nivå B1. Kurs-id: 312898 Sted: Jessheim vgs Timetall: 48 Kursstart Info: 10.09.2020-03.12.2020 Klokkeslett: 17:00 - 21:00 Påmeldingsfrist: 10.09.2020. Pris: kr 5650,- + bøker Antall dager: 12 Kontaktperson: Wendy Ann Wyant E-post: wendy.wyant@aof.no Telefon: 24076070 Mobil: 93492363 Status: Åpent for påmelding. Be om mer informasjon. Gå til påmelding.
 3. Topp norsk. Nyttig stoff for deg som lærer norsk. Meny. Søk. Om bloggen; Tjenester; Undervisning; Ledig stilling; Oppgaver. Vokabular; Grammatikk; Tekster; Kontakt; Opphavsrett; Merke Søk. Kategori: Oppgaver Fremhevet. Krevende muntlige oppgaver. Den 18. oktober, 2020 av TEN på Oppgaver Legg igjen en kommentar. Her er noen muntlige oppgaver på høyt nivå (B2-C1). Presens - interaktiv.

Get this from a library! Lær mer norsk. Lærerveiledning med hovedvekt på ideer til muntlige oppgaver : norsk bokmål for fremmedspråkelige. [Tone Gedde; Anne Golden; Else Ryen Norske dialekter. Norske folkeeventyr med oppgaver. Last ned eventyr med oppgaver. Ordklasser. Diverse oppgaver med substantiv, verb og adjektiv. Moro med verb, adjektiv og skapninger . Prøve om ordklasser. Plukkfisk. Plukkfisk på engelsk. Rollespill til anti-mobbearbeid (Olweus) Setningsanalyse. Sketsjer. Skolestart - Varm i trøya-oppgaver. Utviklingssamtaler. X - Orientering. Y - KRLE.

Velkommen til nettstedet til Praktisk norsk 1. Her finner du fasit til oppgaver i boka, interaktive oppgaver og lytteoppgaver. I tillegg har vi en rekke lytteøvelser som gir deg god og realistisk trening i forkant av norskprøvene Under Norsk finner du Substantiv, Verb, Adjektiv, Adverb, Preposisjoner, Hvilket ord står igjen?, Dobbel konsonant, Sammensatte ord, Forkortelser, Da eller når?, Og.

Norsk grammatikk oppgaver for fremmedspråklige - Vifte til

 1. 101 oppgaver: arbeidsbok i norsk for viderekomne. Huskelisten er tom. Vanlig visning; MARC-visning; Forfatter: Husby, Olaf; Tittel : 101 oppgaver: arbeidsbok i norsk for viderekomne.
 2. Leseforståelse A1-A2 Hyggelig å treffe deg. Servitøren Til Tromsø med varme klær En vanlig dag. En avtale Bolig Gjør det vondt? 17.mai Intervju med Aksel Drømmejobben Troll Fakta om Norge
 3. Norsk etter 10.trinn Beskrive og reflektere over egen bruk av lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temae

Norskprøve - Kompetanse Norg

Stein på stein - Oppgaver. 1. Erfaringer og planer. 2. Samliv og ekteskap. 3. Bolig, økonomi og miljø . 4. Mat og helse. 5. Innvandring og utvandring. 6. Kultur og tradisjoner. 7. Skole og utdanning. 8. Ut i arbeid. 9. Medier. 10. Norge i gamle dager. 11. Norge i oljealderen. 12. Velferdsstaten. 13. Noen glimt fra Norges historie. 14. Menneskerettigheter. Velkommen til Stein på stein. Hotellet - en jobbfelle for fremmedspråklige. Søkere med innvandrerbakgrunn får lett jobb på hotell. Men bransjen kan også bli en jobbfelle som hindrer karriereklatring. Anne Lise Stranden journalist. Publisert torsdag 07. mai 2015 - 05:01. Slik ble studien gjort: Studien ble utført ved to kjedehoteller i en større norsk by. Ledere, mellomledere og ansatte ved begge hotellene ble.

IGI

Velkommen til nettsidene til Her på berget. - et læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Sandefjord Frivilligsentral har i flere år arrangert et norskkurs for voksne fremmedspråklige og nå trenger vi flere engasjerte frivillige lærere til våre norsk-kurs for innvandrere og frivillige som kan hjelpe med de praktiske oppgaver som registrering og forberedelser av rommene i følge med antall elever, osv Kjøp 'Tale-, lese- og skriveøvinger i norsk for fremmedspråklige' av Mette Manus Hønningstad fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Spiral | 978821100176 Flerspråklige verb er utviklet av Tema Morsmål og NAFO. Les mer om oss på nettsiden Norskressurser for fremmedspråklige. Forstå norsk bedre . Noen punkter du kan bruke når du skal analysere bilder og jobbe med sammensatte tekster. Hjelp til bildeanalyse. Hjelp i forbindelse med ukeleksa 8- 9 om å skrive og holde en tale. Enkel presentasjon med tale fra SlideShare. Jeg vil holde en tale Du kan velge ordene du vil lære, du kan stille inn farten, og du kan stille inn på.

Norsk grammatik

Om B1 Oppgaver fra Mer norsk B1 Mer. Her kan du ta eksempeloppgaver i norskprøve for voksne innvandrere utarbeidet av Kompetanse Norge. Men du får vite hvor mange oppgaver du svarer riktig på Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve. på alle oppgaver og på alle nivå på norskprøven, Norskprøve 3 tilsvarer nivå B1 i den nye. Tema til Norskprøve 3 123norsk . Video 83. Her kan du lære om sosiale medier, regler for personvern og nettvett relatert til arbeidsliv. Varierte oppgaver til temaene. Egnet for fremmedspråklige Get this from a library! På vei : norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige elever. [Elisabeth Ellingsen; Kirsti Mac Donald

Kultur og tradisjonerFredagsKilden: NORSK - Undervisningsmateriell 1-17

Norsk - Gruble.ne

Tekstbøker med muntlige oppgaver. NorskPluss Ungdom tekstbok nivå 1 og 2 inneholder tekstene fra nivå 1 og 2 i nettressursen. I tillegg er det oppgaver og spørsmål for muntlig aktivitet i klasserommet. Boken er rikt illustrert med samtalebilder og illustrasjoner. Utdrag tekstbok nivå 1 og 2. Arbeidsbøker med fordypnings- og. De fleste norske substantiv kan vi bøye i flertall og i bestemt form.Foran substantiv i ubestemt form entall har vi ubestemt artikkel.Foran hankjønnsord bruker vi artikkelen en, foran hunkjønnsord bruker vi artikkelen ei [1], og foran intetkjønnsord bruker vi artikkelen et.. Droppe en/ei/et. I noen situasjoner dropper vi en/ei/et.Det gjelder spesielt når substantivet forteller hva. Oppgaver Norsk Grammatikk Oppgaver This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this norsk grammatikk oppgaver by online. You might not require more era to spend to go to the books start as with ease as search for them. In some cases, Page 1/9. File Type PDF Norsk Grammatikk Oppgaveryou likewise pull off not discover the publication norsk grammatikk oppgaver that you.

Dørene åpnes av Elisabeth Borgen (CD-ROM) | Hobbyklubben

Norsktrening - Kompetanse Norg

Vi tilbyr norskkurs for fremmedspråklige - bli bedre i uttale nivå B2 - C1. Norskkurs Bli bedre i uttale gir en systematisk innføring i det norske lydsystemet. Metodiske lytte- og uttaleøvinger. Gruppeundervisning: • Fra 3 - 6 elever pr gruppe for god personlig oppfølging Målgruppe for kurset . For fremmedspråklige som ønsker å forbedre sin uttale. Anbefales for kandidater til. Her er noen muntlige oppgaver på høyt nivå (B2-C1). Fremhevet. Tullebukker og tøysekopper - attributive suffikser. Den 12. oktober, 2020 14. oktober, 2020 av TEN på Vokabular Legg igjen en kommentar. Norsk har mange suffikser som uttrykker karakteristiske egenskaper (attributter) ved en person. Det vanligste er -kopp (betyr 'hode'). For eksempel er en «rotekopp» en person som er. Verb er en svært viktig del av alle språk, også norsk. Ved å starte ordinnlæringen med et spesielt fokus på verb, vil kursdeltakerne raskt oppnå funksjonelle ferdigheter i muntlig norsk. Denne boka fokuserer derfor på effektiv innlæring av 360 høyfrekvente norske verb ved hjelp av klare, informative tegninger og arbeidsoppgaver. Bok og bildekort egner seg like bra for deltagere på. norsk grammatikk oppgaver is available in our digital library an online access to it is set as public so you can get it instantly. Our books collection saves in multiple countries, allowing you to get the most less latency time to download any of our books like this one. Merely said, the norsk grammatikk oppgaver is universally compatible with any devices to read If you're looking for an easy.

Til læreren - skolekassa

Konsept 2 er interaktiv norskopplæring, med bl.a. grammatikk, språkhistorie, sjangerlære, litteraturhistorie, spill og oppgaver. Konsept 2 følger fagplanen i norsk som andrespråk videregående, men kan også brukes av andre 13. Noen glimt fra Norges historie. 14. Menneskerettigheter. 1.1 Spørreor Praktisk norsk 1 og Praktisk norsk 2 ble grundig revidert i 2013. De to øvingsbøkene i grammatikk kan brukes uavhengig av hverandre. Begge bøkene har et åpent og gratis nettsted med et stort utvalg oppgaver egnet for selvstendig arbeid Betegnelse: Lærebok med oppgaver for ungdom og voksne som ønsker å lære mer norsk og å lære mer om norske samfunnsforhold. Læreverket er beregnet på l Læreverket er beregnet på l Her på berget : samfunnsfag og norsk for fremmedspråklige el | Biblioteksentrale

 • Ustica fähre.
 • Kloster ruhe wochenende.
 • Hokkaido kürbis rezepte hackfleisch.
 • Shakes and fidget private server 2017.
 • Die geschichte der liebe dvd.
 • Brautschmuck haare blume.
 • Facebook kommentar weiter.
 • Sennheiser mikrofon kamera.
 • Sennheiser mikrofon kamera.
 • Freischwimmer hamburg hamburg.
 • Wie viele schwarze leben auf der welt.
 • Charlie watts schlagzeug.
 • Hertz mietwagen kanada nach usa.
 • Spezifischer widerstand temperatur.
 • Artikel 88 absatz 2 der verordnung eu 2016 679.
 • Hafen helsinki fähre.
 • Freie stadt danzig karte.
 • Anna kendrick pitch perfect.
 • Geburtstagswünsche für verstorbene mutter.
 • Glasbruchmelder z wave.
 • Negative verstärkung c .
 • Warum altern manche menschen schneller.
 • Munich re werkstudent.
 • Bewerbung als mitarbeiter in ihrem unternehmen.
 • Chantelle bh irresistible.
 • Cronbachs alpha für standardisierte items.
 • Sarah connor muttersprache texte.
 • Kniekehlen geschwollen.
 • Gitternetzlinien werden nicht angezeigt word.
 • Parker schnabel geburtstag.
 • Okcupid deutsche version.
 • Gavin free instagram.
 • Kleinwuchs vererbung.
 • Hat er interesse an mir test kostenlos.
 • Alte blechdosen vor 1960.
 • The l word staffel 7 deutsch.
 • Salomon adresse.
 • Aktuelle politik für junge leute.
 • Gianni luminati wikipedia.
 • Welcher lerntyp bin ich test zum drucken.
 • Outdoor kartbahn nrw.